SGS Elektronik

Okružná 560/68, Nová Dubnica · +(421) 905 170 133 · peter.siazik@gmail.com

30 rokov skúseností v oblasti vývoja a servisu elektronických modulov predovšetkým priemyselného a špeciálneho charakteru – moduly nc strojov, regulátorov, meničov, napájacích a výkonových obvodov, senzorických, digitálnych , vyhodnocovacích , osvetlovacích systémov od pôvodných dtl,ttl technológii až po tie najmodernejšie.


Portfólio


Záchrana dát

Zachraňujeme data z HDD, flash,card na úrovni výmeny čipov, osadením platní na kopírovacie zariadenia, neúmyselným či úmyselným vymazaním dát.


Eco program

Špecializujeme sa na servis elektronických dosiek z práčiek, chladničiek a podobne, aby sme zabránili znehodnoteniu výrobkov pre domácnosť vyhodením na skládky, pričom veľakrát sa jedná o poruchu ovládacích a riadiacích dosiek, tieto opravíme, nakoľko samotná výmena celej dosky znamená ekonomicky cenu takmer nového zariadenia a cielená oprava zlomok z ceny.


SGS Elektronik

Okružná 560/68, Nová Dubnica · +(421) 905 170 133 · peter.siazik@gmail.com
Vývoj webu zastrešil
Vlkotech